• fr

Vlaamse startlening voortaan voor alle starters

Date : 23/10/2015

De startlening + is de opvolger van de startlening (die enkel bedoeld was voor werklozen die starten als zelfstandige).

De KUM heeft jarenlang geijverd voor de afschaffing van de werkloosheidsvoorwaarde. Vanaf 01/07/2015 is dit eindelijk een feit.

De nieuwe startlening + is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of hoogstens 4 jaar actief zijn. 

Omvang en kenmerken van de lening

  • Maximum: € 100.000,00
  • Eigen inbreng: 25%
  • Intrestvoet: 3%
  • Looptijd: 3 tot 10 jaar
  • Constante, maandelijkse aflossingen
  • Eerste jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal. 
  • Bestemming van de lening: materiële, immateriële en financiële investeringen
  • Achtergestelde lening (andere kredietverstrekkers kunnen dus deze lening beschouwen als eigen vermogen)
  • Waarborgen: in functie van het risico. De kosten voor de klant worden zoveel mogelijk beperkt. Aan werklozen wordt er geen waarborg gevraagd.

Meer inlichtingen

Voor meer inlichtingen of aanvragen van de lening kan u terecht bij de KUM, erkend partner van het Participatiefonds Vlaanderen.

Koninklijke Unie van de Middenstand vzw
Hélène Dutrieulaan 10/301
9051 Gent
www.kum.be
yves.vandewal@kum.be
09/265 95 14


Tous les nouveautés Horizon