• nl
Taalkeuze

'Paritair comité voor de wapensmederij met de hand' (PC 147) is niet meer

Categorie: Sociaal   Datum: 14/08/2014

In het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014 werden twee koninklijke besluiten gepubliceerd die van belang zijn voor de ambachtelijke wapensmederijen. De publicatie ervan heeft tot gevolg dat:

  1. Het ‘paritair comité voor de wapensmederij met de hand’ (PC 147) wordt opgeheven;
  2. De ondernemingen die onder voornoemd paritair comité ressorteerden, vallen voortaan onder het ‘paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw’ (PC 111).

Deze wijzigingen worden van kracht op 15 augustus 2014.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 mei 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand, BS 5 augustus 2014,  57166;
  • Koninklijk besluit van 21 juli 2014 tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, BS 5 augustus 2014,  57165.