• nl
Taalkeuze

"To do or not to do that's the question": de mobiliteitsvergoeding!

Categorie: Sociaal   Datum: 19/01/2018

In de media wordt op geregelde tijdstippen gewag gemaakt van de invoering van een mobiliteitsvergoeding. Werknemers die een bepaalde tijd over een bedrijfswagen beschikken zouden de mogelijkheid hebben om deze in te leveren voor een mobiliteitsvergoeding die kan genieten van een sociaal en fiscaal vriendelijke behandeling.

Vraagt u zich af of u de bedrijfswagens van uw werknemers kan vervangen door een mobiliteitsvergoeding? Of u aan uw werknemers die een mobiliteitsvergoeding genieten gratis pechverhelping kan blijven toekennen?

Wordt u ook voortdurend door uw (kandidaat)werknemers aangeklampt met vragen zoals kan ik een mobiliteitsvergoeding ontvangen? Welke cataloguswaarde wordt in rekening genomen indien ik verschillende wagens gebruikt heb in het afgelopen jaar? 

Participeer dan aan onze sociale actualiteitsopleiding in februari en kom alles te weten over dit topic!

Hieronder lichten we alvast een klein tipje van de sluier op!

FAQ 1: Kan iedere werkgever voorzien in een mobiliteitsvergoeding?

Als werkgever kan u voorzien in een mobiliteitsvergoeding indien u reeds gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding, bedrijfswagens ter beschikking stelde aan één of meerdere werknemers.

Indien uw onderneming als een startende onderneming beschouwd wordt, moet u minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken alvorens u kan voorzien in een mobiliteitsvergoeding.

FAQ 2: Hoe voer ik een mobiliteitsvergoeding in?

Als werkgever beslist u of u al dan niet voorziet in een mobiliteitsvergoeding voor uw hele onderneming, voor een bepaalde afdeling, of voor bepaalde categorieën van werknemers.

De invoering van de mobiliteitsvergoeding kan voorzien worden via:

  • Een collectieve arbeidsovereenkomst;
  • Een individuele arbeidsovereenkomst;
  • Een policy die de kenmerken vertoont van een individuele arbeidsovereenkomst;
  • Een gebruik.

FAQ 3: Kan ik mijn werknemers met een bedrijfswagen verplichten om hun bedrijfswagen te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Neen, geen enkele werknemer kan verplicht worden om zijn bedrijfswagen in te leveren. Er geldt een principiële vrijheid voor werkgever en werknemer.

FAQ 4: Kan iedere werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Neen, in hoofde van de werknemer moet een dubbele voorwaarde voldaan zijn met name:

  • In de voorbije 36 maanden minstens 12 maanden over bedrijfswagen beschikken of beschikt hebben;
  • EN op moment van aanvraag minstens 3 maanden beschikken over een bedrijfswagen.

! De termijn van 3 maanden kan zowel binnen als buiten de termijn van 12 maanden vallen. In het laatste geval strekt de totale duur voor de werknemer zich dan uit tot 15 maanden.

FAQ 5: Hoe vraagt uw werknemer een mobiliteitsvergoeding aan?

De werknemer moet zijn aanvraag tot het toekennen van een mobiliteitsvergoeding schriftelijk indienen. Dit kan zowel per brief als elektronisch per mail.

FAQ 6: Mijn werknemer vraagt een mobiliteitsvergoeding aan. Moet ik hier gevolg aan geven?

Als werkgever beslist u autonoom of u al dan niet op deze aanvraag ingaat.

U kan bijvoorbeeld deze aanvraag weigeren omdat u van mening bent dat de bedrijfswagen noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn werk of past bij uw bedrijfscultuur.

U deelt steeds schriftelijk uw beslissing mee aan de werknemer.

Vond u in bovenstaande FAQ’s nog niet het antwoord op uw vraag? Kom dan zeker naar onze actualiteitssessie van februari waarin uitgebreid ingegaan wordt op al uw vragen!

Bron:

  • Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobliteitsvergoeding, Parl.St. Kamer, 54/2838.