• nl
Taalkeuze

1/10de ouderschapsverlof: NAR adviseert positief

Categorie: Sociaal   Datum: 23/12/2016

Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat betreft het ouderschapsverlof werd ter advies aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd.

In haar advies van 20 december 2016 heeft zij positief geadviseerd wat betreft het voorstel om toe te laten om – naast de reeds bestaande formules – het ouderschapsverlof op te nemen à rato van 1/10de van het voltijds ouderschapsverlof. Dit zou ouders dan moeten toelaten om wekelijks een halve dag of om de week een hele dag op te nemen in het kader van de zorgtaken voor het gezin.

Bron: