• nl
Taalkeuze

ASR-werkloosheid: Elektronische aangifte sociaal risico (ASR) sector werkloosheid

Datum: 13/03/2015

Vanaf 01/01/2016 dient de aangifte van sociale risico’s - ASR (C3.2., C131A, …) verplicht elektronisch te gebeuren. Dit houdt in dat de aangiften voor vergoedbaarheid voor de sector werkloosheid niet meer op papier worden aanvaard. 

Concreet, vanaf 01/01/2016 dienen volgende scenario’s verplicht elektronisch te gebeuren:

Nr. ScenarioOmschrijving scenarioVervangt document
5 Tijdelijke werkloosheid C3.2-Werkgever
6 Deeltijdse arbeid C131B
7 Beschutte werkplaats C78
8 Activering C78-Activa, C78.3, C78-Sine
10 Jeugd- en seniorvakantie C103-Jeugdvakantie-werkgever en
C103-Seniorvakantie-werkgever

Vanaf 01/01/2017 volgen de elektronische aangiften voor toelaatbaarheid voor de sector van de werkloosheid. 

Concreet, vanaf 01/01/2017 dienen volgende scenario’s verplicht elektronisch te gebeuren:

Nr. ScenarioOmschrijving scenarioVervangt document
1 Volledige werkloosheid C4-Werkloosheidsbewijs en de C4-SWT
2 Aanvraag tijdelijke werkloosheid C3.2-Werkgever
3 Aanvang deeltijdse arbeid C131A-Werkgever
9 Jeugd- en seniorvakantie C103-Jeugdvakantie - werkgever en
C103-Seniorvakantie - werkgever

EASYPAY beschikt over de optie ASR-werkloosheid die deze aangiftes “sociaal risico” aanmaakt, op basis van de aanwezige gegevens in het pakket, aangevuld met specifieke informatie. De opgemaakte ASR-bestanden worden vervolgens op elektronische wijze verstuurd naar de RSZ. Bij ontvangst door de RSZ wordt deze bevestigd via een ontvangstbewijs, gevolgd door een bericht indien het ASR-bestand inhoudelijk correct is. De werking is analoog aan de werking van de DmfA-aangifte.

ASR is opgesplitst in verschillende sectoren nl. werkloosheid, arbeidsongevallen en uitkeringen. Deze deelopties zijn afzonderlijk te verkrijgen.

Interesse in deze optie?

Neem contact op met onze commerciële dienst op het nummer 051/48.69.68 of stuur een mailtje naar info@easypay-group.com.