• nl
Taalkeuze

Aanpassing aan C4-formulieren

Categorie: Sociaal   Datum: 15/11/2013

Sinds 1 oktober 2013 worden bijna alle beëindigingsvergoedingen onderworpen aan RSZ. In onze Nieuwsflash van 4 oktober 2013 werd hierover al uitgebreid bericht.

Tengevolge van deze aanpassing van de RSZ-wetgeving werd nu ook de werkloosheidsreglementering aangepast. Elke vergoeding die wordt betaald naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die geen opzeggingsvergoeding is, maar waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkeringen.

Tengevolge van deze wijzigingen zijn sommige C4 documenten aangepast. Deze nieuwe C4 documenten zijn van toepassing op de beslissingen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst genomen na 31 oktober 2013.

Bron: