• nl
Taalkeuze

Aanpassing inzake uitkeringen tijdskrediet laat op zich wachten

Categorie: Sociaal   Datum: 7/04/2017

Wij berichtten u reeds eerder aangaande de doorgevoerde wijzigingen aan het recht op tijdskrediet opgenomen in de cao nr. 103ter van de NAR. Zo werd onder meer voorzien in een uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief zorg tot 51 maanden.

Deze wijzigingen zijn reeds in werking getreden op 1 april 2017.

Voor meer informatie hieromtrent kan u nogmaals onze Nieuwsflash van 30 december 2016 nalezen.

De publicatie van de cao nr. 103ter eind december 2016 ging daarnaast gepaard met de formele vraag om ook tegen 1 april 2017 de onderbrekingsuitkeringen toegekend tijdens een afwezigheid omwille van tijdskrediet op te trekken.

De ministerraad heeft nu op 31 maart 2017 in dit kader alvast drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd.

De eerste twee ontwerpen van koninklijk besluit wijzigen de bestaande besluiten om deze effectief aan te passen aan de nieuwe regels als opgenomen in de cao nr. 103ter. Het derde ontwerp zorgt voor de aanpassing van de bedragen van sommige uitkeringen in het kader van de thematische verloven. Dit conform de beloftes die hieromtrent werden gemaakt in het IPA 2017-2018.

De ontwerpen worden momenteel voor advies overgemaakt aan de Raad van State en zullen pas op 1 juni 2017 in werking treden. Slechts op de nieuwe aanvragen en aanvragen tot verlenging vanaf 31 mei 2017 zullen dus de nieuwe (verhoogde) uitkeringen van toepassing zijn.

Bron: