• nl
Taalkeuze

Aanpassing minimumjaarloon Europese blauwe kaart

Categorie: Sociaal   Datum: 2/05/2014

De “Europese Blue Card” is een bijzondere verblijfs- en werkvergunning die kan worden toegekend aan hooggekwalificeerd personeel van derde landen (i.e. niet-EU lidstaten).

Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart moet de betrokken buitenlandse hooggekwalificeerde werknemer aan volgende cumulatieve voorwaarden beantwoorden:

  • over hoge beroepskwalificaties beschikken, welke worden aangetoond door een diploma van het hoger onderwijs (min. 3 jaren);
  • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of bepaalde uur van minimum één jaar voorleggen;
  • een bruto minimumjaarloon krijgen dat jaarlijks geïndexeerd wordt. 

In het Staatsblad van 24 april 2014 verscheen het geïndexeerd bruto minimumjaarloon voor het jaar 2014. Vanaf 1 januari 2014 verhoogt het bruto minimumjaarloon van 49.995 EUR naar 50.974 EUR. 

Bron:  

  • Aanpassing op 1 januari 2014 van het loonbedrag bepaald in artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan de algemene index van de conventionele lonen voor bedienden, BS 24 april 2014, 34806.