• nl
Taalkeuze

Aanpassing referentie CO2-uitstoot bedrijfswagens voor 2013

Categorie: Fiscaal   Datum: 22/03/2013

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard  van een bedrijfsvoertuig berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Bovendien wordt vanaf 1 mei 2012 rekening gehouden met de ouderdom van het voertuig door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig.

Er wordt rekening gehouden met volgende formules:

  • benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde (eventueel met correctiecoëfficiënt) x [5,5 + ((CO2-uitstoot-115) x 0,1)] % x 6/7 
  • dieselwagen : cataloguswaarde (eventueel met correctiecoëfficiënt) x [5,5 + ((CO2-uitstoot-95) x 0,1)] % x 6/7 
  • elektrische voertuigen: cataloguswaarde (eventueel met correctiecoëfficiënt) x 4 % x 6/7 

De basis-CO2-coëfficiënt is 5,5 % voor een referentie-CO2-uitstoot van:

  • 95gr/km voor dieselvoertuigen;
  • 115 gr/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor.

Wanneer de uitstoot van de wagen hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van de wagen lager ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%. 

Aanpassing voor 2013?

De wetgeving voorziet dat de hoger genoemde referentie-CO2-uitstoot ieder jaar wordt aangepast. Op deze aanpassing is het voorlopig wachten. Volgens een ontwerp KB zou vanaf 2013 de referentie-CO2-uitstoot als volgt bedragen:

  • 95gr/km voor dieselvoertuigen;
  • 116 gr/km voor voertuigen met benzine-, LPG- of gasmotor.

Dit betekent dat de refentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens (95 gr/km) dezelfde blijft als in 2012 en dat voor wagens met een benzine-, LPG- of gasmotor de coëfficiënt zou worden opgetrokken van 115 gr/km naar 116 gr/km.

Inwerkingtreding? 

Voorlopig verwacht men dat de nieuwe coëfficiënten in werking treden vanaf 1 januari 2013. Voor de toepassing van de bedrijfsvoorheffing zouden deze coëfficiënten in werking treden vanaf 1 april 2013.

Dit zou concreet betekenen dat er enerzijds geen verplichte herberekening dient te gebeuren in de maandelijkse loonberekening (periode januari tot en met maart 2013) maar anderzijds dat we volgend jaar bij de fiscale fiches wel een herberekening krijgen van het voordeel alle aard over het jaar heen.  

Zodra het definitieve KB verschijnt, brengen wij u verder op de hoogte. 

Bron: 

  • Ontwerp KB