• nl
Taalkeuze

Aanpassing tarieven NMBS/De Lijn/TEC vanaf 1 februari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 2/02/2018

NMBS

De tarieven voor de treinkaarten worden verhoogd met 2,49% vanaf 1 februari 2018. Dit betekent dat voor de terugbetaling van het woon-werkverkeer een verhoging moet worden doorgevoerd in sectoren die verwijzen naar een percentage van de prijs treinkaarten. In de sectoren die gebruik maken van de forfaitaire tabel (art. 3 cao NAR nr. 19octies), heeft deze prijsstijging geen consequenties. Daar er geen verhoging is van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart van de werknemer, blijven de forfaits ongewijzigd van toepassing.

De nieuwe tarieven zijn terug te vinden in de “Sleutelcijfers” zoals gepubliceerd op onze website: https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/key_figures/

Ander vervoer

In de sectoren waar de tussenkomst van de werkgever berekend wordt volgens een percentage op de treintarieven, zal de werkgeverstussenkomst stijgen op dezelfde manier als de treintarieven. Ook kan de werkgeverstussenkomst in bepaalde sectoren verhogen volgens het indexmechanisme dat in de sector werd bepaald. In alle andere sectoren heeft deze prijsstijging geen gevolg.

Bron:

  • website NMBS/De Lijn/TEC