• nl
Taalkeuze

Aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaart (niet voor SWT)

Categorie: Sociaal   Datum: 26/04/2013

De sociale partners willen het verzekeringsprincipe van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen versterken en deze aanpassen aan het welvaartsniveau. In die zin werd beslist om alle loonplafonds met 2 % te verhogen, behalve voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

Voor de berekening van de werkloosheidsuitkering wordt het gemiddeld dagloon van de werknemer in aanmerking genomen. Indien het dagloon een bepaalde grens overschrijdt wordt dit echter beperkt tot het voorziene grensbedrag.

Hieronder een overzicht van de nieuwe loongrenzen geldig vanaf 1 april 2013.

Toepasselijke loongrens Basisbedrag (dag) Geïndexeerd (dag) Geïndexeerd (maand)
Hoogste loongrens C
Eerste 6 maanden
71,8976 94,8689 2.466,59
Intermediaire loongrens B
Volgende 6 maanden
67,0098 88,4194 2.298,90
Basisloongrens A
Na de eerste 12 maanden
62,6191 82,6259 2.148,27
Loongrens AX
Jeugd- en seniorvakantie
61,8461 81,6059 2.121,75
Loongrens AY
Alleenwonende na de eerste 12 maanden
61,2564 80,8278 2.101,52

De werklozen in het stelsel van brugpensioen zien hun uitkering niet stijgen. Zij vallen vanaf 1 april 2013 niet langer onder het grensbedrag AX maar wel onder het grensbedrag AZ. Dit bedrag werd niet verhoogd [basisbedrag ongeïndexeerd = 60,6334 EUR per dag]. 

Voor de werknemers die reeds vóór 1 april 2013 een uitkering genoten, worden de nieuwe grensbedragen pas toegepast vanaf de dag voorafgaand aan deze waarop de berekeningsbasis van de uitkering herzien wordt. Op dit principe zijn een aantal uitzonderingen voorzien (contacteer hieromtrent het plaatselijk RVA-kantoor). 

Voor de berekening van de uitkering op basis van het gemiddeld dagloon wordt dit loon ingeschaald in een reeks loonschijven. De uitkering wordt berekend op het bedrag dat vermeld is in de laatste kolom evenwel beperkt tot het hierboven vermeld overeenstemmend grensbedrag.

Nummer van de loonschijf Ondergrens Bovengrens Berekeningsbasis
53 – n 55,6726 - n 56,5356 - n 56,1042 – n
53 55,6726 56,5356 56,1042
54 56,5357 56,9672 56,5357
55 56,9673 57,3987 56,9673
56 57,3988 58,2618 57,8304
57 58,2619 59,1249 58,6935
58 59,1250 58,9880 59,5566
59 59,9881 60,8511 60,6334
60 60,8512 61,7142 61,3913
61 61,7143 62,5773 62,1459
62 62,5774 63,4404 63,009
63 63,4405 64,3035 63,8721
64 64,3036 65,1666 64,8848
65 65,1667 66,0297 65,6959
66 66,298 66,8928 66,4614
67 66,8929 67,7559 67,3245
68 67,7560 68,6190 68,1876
69 68,6191 69,4821 69,0507
70 69,4822 69,6176 69,6176
71 69,6177 70,4877 70,0528
72 70,4878 71,0344 70,4878
73 71,0345 71,8975 71,4660
74 71,8976   71,8976

Bron:

  • Koninklijk besluit van 10 april 2013 tot wijziging van de artikelen 111 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de welvaartvastheid, BS 22 april 2013, 24339.
  • Ministerieel besluit van 16 april 2013 tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 23 april 2013, 24696.