• nl
Taalkeuze

Aanpassing voorwaarden doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Categorie: Sociaal   Datum: 2/02/2018

Voor maximaal 6 werknemers kan een nieuwe werkgever gedurende een aantal kwartalen een doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ toepassen, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Om te kunnen uitmaken of het gaat om een nieuwe werkgever en een eerste aanwerving, is het belangrijk om na te gaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt. Wanneer er sprake is van ‘vervanging’ in de technische bedrijfseenheid binnen een bepaalde periode, dan mag het voordeel echter niet worden toegepast.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid past de lezing van deze voorwaarde aan: de nieuw aangeworven werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de twaalf maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was. Voordien werd gekeken naar de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de indienstneming. Vanaf het vierde kwartaal 2017 wijzigt de lezing dus van deze voorwaarde.

Bron:   

  • RSZ instructies voor werkgevers 4de kwartaal 2017
  • Uitspraak Hof van Cassatie 11 september 2017, S 16.0082.N