• nl
Taalkeuze

Aanvraag rijksregisternummer buitenlandse werknemer

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/05/2014

Elke werknemer die moet aangegeven worden aan de RSZ, moet op eenduidige wijze kunnen geïdentificeerd worden.  Daarom wordt aan iedereen die in België werkt of er sociale rechten geniet een rijksregister (INSZ)-nummer toegekend.  

Hoe vraagt u een rijksregisternummer aan?

Voor werknemers met de Belgische nationaliteit kan u het INSZ-nummer terugvinden op de Belgische identiteitskaart.  Indien u een buitenlandse werknemer in dienst neemt die nog geen INSZ-nummer heeft of wanneer het INSZ-nummer nog niet gekend is, kan u dit op twee manieren aanvragen:

  • via de website van Sigedis.  Daar kan u een aanvraagformulier vinden via de link: http://www.sigedis.be/Forms/INSS/inss_nl.html  
    U vult er alle gegevens in en voegt u ook een kopie van het identiteitsbewijs toe.  Sigedis zal u het INSZ-nummer of het bisnummer bezorgen via het gevraagde communicatiemiddel.  
  • Via de aangifte Dimona duidt u aan dat INSZ-nummer ongekend is.  Door het invullen van alle gevraagde gegevens wordt er meteen een bisnummer toegekend, waarmee de werknemer kan geïdentificeerd worden. 

Voor klanten van het sociaal secretariaat: Indien u een kopie van het identiteitsbewijs overmaakt aan uw dossierbeheerder kan de aanvraag ook via onze diensten tegen facturatie in orde gebracht worden.