• nl
Taalkeuze

Aanvullende vakantie voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen

Categorie: Sociaal   Datum: 20/09/2013

In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2013 verscheen een Koninklijk besluit dat het genot van de regeling inzake aanvullende vakantie (Europese vakantie) uitbreidt tot de werknemers die deeltijds en voltijds ouderschapsverlof opnemen. 

Voorheen konden enkel werknemers die voltijds ouderschapsverlof opnamen genieten van aanvullende vakantie. De mogelijkheid tot opname van aanvullende vakantie geldt vanaf nu ongeacht de regeling waarin het ouderschapsverlof wordt opgenomen (1/5, halftijds, volledige schorsing).

De nieuwe regel treedt retroactief in werking vanaf 1 april 2012. Op die manier kunnen werknemers die een activiteit hebben hervat na een periode van deeltijds ouderschapsverlof, in de loop van het jaar 2012, aanvullende vakantie opnemen tijdens het jaar 2013.

Bron: 

  • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 houdende wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft, BS 17 september 2013, 65857.