• nl
Taalkeuze

Aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden in Vlaanderen: enkele inactiviteitsperiodes gelijkgesteld!

Categorie: Sociaal   Datum: 16/06/2017

In de Nieuwsflash van 24 maart 2017 werd de nieuwe aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden reeds toegelicht. Eén van de voorwaarden om recht te openen op deze premie is dat de aangeworvene minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende moet ingeschreven zijn.

Een ministerieel besluit heeft nu bepaald dat een aantal periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met de inschrijving als niet-werkende werkzoekende.
Het betreft:

  • De periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval;
  • De periode van detentie;
  • De periode van onderbreking van de inschrijving als niet-werkende werkzoekende wanneer die onderbreking maximaal 3 maanden bedraagt.

Daarnaast bepaalt het besluit dat de ondernemingen die gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 mei 2017 een niet-werkende werkzoekende aanwerven, uiterlijk op 1 augustus 2017 een aanvraag voor de aanwervingsincentive moeten indienen.
De VDAB beslist uiterlijk op 1 augustus 2017 tot toekenning van de incentive voor elke volledige aanvraag die uiterlijk op 30 juni 2017 is ingediend.

Inwerkingtreding: 1 maart 2017.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, § 1, tweede lid, artikel 6, § 2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 13 juni 2017, 63865.