• nl
Taalkeuze

Afschaffing papieren maaltijdcheques: een feit vanaf 2016!

Categorie: Sociaal   Datum: 24/07/2014

In het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2014 is het KB verschenen dat voorziet in de definitieve afschaffing van de papieren maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016. Hierover werd reeds op 25 maart 2014 in de Nationale Arbeidsraad eenparig advies uitgebracht. 

De laatste papieren maaltijdcheques die aan de werknemers mogen worden afgegeven, zullen betrekking hebben op de prestaties van september 2015. Alle papieren maaltijdcheques die in 2015 zouden worden uitgegeven zullen – in afwijking van de principiële geldigheidsduur van 12 maanden - geldig zijn tot 31 december 2015. 

Vanaf 1 januari 2016 behoort de papieren maaltijdcheque dus onverbiddelijk tot het verleden! 

Bron: 

  • KB van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juli 2014, 55539.