• nl
Taalkeuze

Afschaffing weektreinkaart heeft ook impact op vrijstelling vergoeding georganiseerd gemeenschappelijk vervoer

Categorie: Fiscaal   Datum: 19/02/2016

Sinds 1 september 2015 worden weektreinkaarten niet meer verkocht. De NMBS heeft deze tariefformule afgeschaft. 

Deze afschaffing van de weektreinkaarten heeft gevolgen op fiscaal vlak. Tot voor kort werd de maximale belastingvrijstelling van de vergoeding toegekend in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, vastgesteld op basis van het tarief van de weektreinkaarten 1ste klasse; door de afschaffing van deze weektreinkaarten is dit evenwel niet meer mogelijk. Voortaan zal het tarief van een maandabonnement 1ste klasse gehanteerd worden. Dit zal in principe een daling van de maximale vrijstelling met zich meebrengen, gezien in verhouding de tarieven van de maandabonnementen iets lager liggen dan deze van de weekabonnementen. 

Om praktische redenen en billijkheidshalve wordt het aantal maandabonnementen waarmee in een jaar rekening mag worden gehouden, bepaald door het aantal dagen dat men gebruik heeft gemaakt van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer te delen door 20 en dit ongeacht het stelsel van de werktijden en ongeacht het aantal werkdagen in een maand.

Voorbeeld 

Wanneer een werknemer gedurende het jaar 95 dagen gebruik heeft gemaakt van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, dan mag er in dat jaar rekening worden gehouden met 4,75 maandabonnementen eerste klasse (namelijk 95 dagen / 20). Wanneer de afstand afgelegd met dat georganiseerd gemeenschappelijk vervoer tussen de vertrekplaats en de bestemming van de werknemer 25 kilometer bedraagt en het tarief voor een maandabonnement eerste klasse voor die afstand 139 EUR per maand bedraagt, dan is de in artikel 38, § 1, eerste lid, 9, b, WIB 92, beoogde vrijstelling in dit geval gelijk aan 660,25 euro (namelijk 139 euro x 4,75).

Deze nieuwe regeling treedt in werking vanaf het inkomstenjaar 2016. Voor het inkomstenjaar 2016 (ook januari 2016) mag rekening worden gehouden met de tarieven die vanaf 1 februari 2016 gelden voor een maandabonnement eerste klasse.

Bron: 

  • Circulaire AAFisc Nr. 1/2016 (nr. Ci.703.111) dd. 15/01/2016