• nl
Taalkeuze

Akkoord over aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 14/02/2014

Vandaag is er een groot verschil tussen de pensioenplannen van arbeiders en bedienden. Zo investeren werkgevers gemiddeld 1,35 % van het bruto jaarloon van arbeiders in een pensioenplan, daar waar dat voor bedienden gemiddeld 3,20 % van het bruto jaarloon is. 

Dit grote verschil tussen de pensioenplannen moet op termijn weggewerkt worden. De Minister van Pensioenen adviseert om dit tegen 2025 op te lossen.

De verschillen uit het verleden zouden wel blijven bestaan maar zouden niet meer groter mogen worden.

Er zal een mechanisme uitgewerkt worden waarbij de sectoren en de ondernemingen worden aangezet om hun pensioenplannen te harmoniseren binnen een periode die overeenstemt met meerdere IPA-periodes. 

De Minister van Pensioenen moet zijn advies nu omzetten in wetgeving.

Bron:

  • Verklaring van de Groep van 10