• nl
Taalkeuze

Akkoord over bedrijfspensioenen

Categorie: Sociaal   Datum: 16/10/2015

De onderhandelingen binnen de ‘Groep van 10’ over o.a. de verlaging van de rendementswaarborg hebben dan toch tot een akkoord geleid.

Vanaf volgend jaar dient de werkgever een rendement te garanderen van minimum 1,75%. Dit betreft een variabele rente, gekoppeld aan de rente op tienjarig Belgisch staatspapier, maar dus vastgelegd op een bodemtarief van 1,75%.

De nieuwe tarieven gelden voor de nieuwe stortingen vanaf 2016. Voor de oude stortingen blijft evenwel het oude tarief – 3,25% voor de stortingen van werkgevers en 3,75% voor stortingen van werknemers – gelden, althans als u bent aangesloten bij een pensioenverzekeraar. Werkt u met een pensioenfonds, dan bepalen de contractuele afspraken met de sector of het Fonds of u de nieuwe rendementsgarantie ook op de oude stortingen kunt toepassen.

Dit akkoord – dat nog moet worden goedgekeurd door de vakbondsachterban – brengt met zich mee dat al minstens voor 2016 en 2017 de rendementsgarantie - gelet op de lage rente – 1,75% zal bedragen.