• nl
Taalkeuze

AnciŽnniteits- en extralegale verlofdagen binnen uw paritair comitť

Datum: 7/12/2018

Naast de wettelijke vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft op basis van prestaties tijdens het vakantiedienstjaar, zijn er in de verschillende sectoren ook meerdere systemen van extralegaal verlof.
Deze omvatten onder meer anciënniteitsverlof, eindeloopbaandagen,... De regels van toekenning van dit extralegaal verlof worden vastgesteld op sectoraal vlak (per PC) of op ondernemingsvlak.

Heel wat sectoren hebben geen sectorale regeling voor extralegale verlofdagen. De werkgever kan dan vrij beslissen of en op welke manier hij/zij extra dagen wil toekennen (bv. per 10 jaar anciënniteit krijgt de werknemer één extra, betaalde verlofdag per jaar).

Dit kan via een cao, het arbeidsreglement of via individuele arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Voor onder meer volgende paritaire comités is er geen sectorale regeling:

Paritair comité: 100 / 118 / 118.03 / 127 / 132 / 140.03 / 145.04 / 200 / 201 / 322.01 / 323 / 336

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht.

Opgelet: onderstaande lijst is NIET limitatief. Indien uw paritair comité hieronder niet vermeld wordt, betekent dit niet dat er geen regeling kan zijn binnen uw sector! Contacteer zeker uw dossierbeheerder, die bezorgt u dan alsnog de specifieke regeling voor uw sector.  

Hieronder vindt u de belangrijkste PC’s waarvoor wél een sectorale regeling bestaat:

 • 112: Garagebedrijf
 • 119: Handel in voedingswaren
 • 124: Bouwbedrijf
 • 144: Landbouw
 • 145: Tuinbouw
 • 149.01: Elektriciens
 • 149.04: Metaalhandel
 • 226: Bedienden uit de internationale handel, vervoer en logistiek
 • 302: Hotelbedrijf (Horeca)
 • 307: Makelarij & verzekeringsagenten
 • 313: Apotheken en tarificatiediensten
 • 314: Kappersbedrijven