• nl
Taalkeuze

Arbeidsvergunning en - kaart vereist voor Kroatische werknemers

Categorie: Sociaal   Datum: 23/05/2013

Het toetredingsverdrag van Kroatië tot de Europese Unie voorziet in overgangsmaatregelen op het vlak van het vrije verkeer van werknemers. Tijdens de overgangsperiode van twee jaar worden de Kroaten aan dezelfde regels onderworpen, zoals die vandaag ook nog gelden voor de Bulgaarse en de Roemeense werknemers:

  • De Belgische werkgever moet een arbeidsvergunning aanvragen voor de tewerkstelling van een Kroatische werknemer;
  • Om in België te kunnen werken moet een Kroatische werknemer een arbeidskaart bezitten. Als het om een knelpuntberoep gaat, wordt een arbeidskaart B toegekend zonder onderzoek van de arbeidsmarkt. De werknemers worden ook vrijgesteld van de arbeidskaart wanneer ze gedetacheerd zijn door een werkgever die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte en die in België dienstverlening aanbiedt. De vrijstelling geldt niet bij uitzendarbeid of bij een andere regelmatige vorm van terbeschikkingstelling.

Opmerking: De overgangsperiode voor Roemenen en Bulgaren neemt in principe een einde op 31 december 2013.

Bron:

  • Ministerraad van 17 mei 2013
  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië.