• nl
Taalkeuze

Basisbedragen leefloon per 1 september 2013 aangepast: omzendbrief gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 13/09/2013

Vanaf 1 september 2013 verhoogden de basisbedragen van het leefloon met 2% via het wettelijke mechanisme van de welvaartsaanpassing.

Een omzendbrief die deze bedragen bevestigt, werd op 6 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

De bedragen van het leefloon alsook alle andere sociaal-juridische bedragen kan u steeds terugvinden op onze website www.easypay-group.com onder de rubriek sleutelcijfers. 

Bron: 

  • Omzendbrief 23 augustus 2013 tot verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (welvaartsaanpassing), BS 6 september 2013, 63244.
  • Koninklijk Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 11 september 2013, 64214.