• nl
Taalkeuze

Bedrag dienstverplaatsing met eigen wagen: 0,3412 EUR/km vanaf 1 juli 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 26/06/2015

Elk jaar op 1 juli vindt de indexatie plaats van het bedrag dat de werkgever als kostenvergoeding kan terugbetalen aan de werknemer die, in opdracht van zijn werkgever, zijn eigen wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen.

Deze terugbetaling kan overeenstemmen met de werkelijk opgelopen kosten, maar er kan ook geopteerd worden om een forfaitaire kostenvergoeding te betalen.

Indien de werkgever kiest voor de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding, is deze vergoeding vrij van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een bepaalde maximumgrens niet overschreden wordt.

Het grensbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,3412 EUR (voorheen 0,3468 EUR) per kilometer van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. 

U kunt deze informatie ook terugvinden als sleutelcijfer 'Dienstgebruik eigen wagen' op onze website www.easypay-group.com, onder de rubriek 'juridische info' > 'Sleutelcijfers'.