• nl
Taalkeuze

Bedragen geschenkencheques

Datum: 9/11/2018

Als werkgever kan u bij bepaalde gelegenheden een geschenk aanbieden aan de werknemers. Dit kan in geld of in vorm van geschenkencheques.

Het maximumbedrag dat de werkgever kan toekennen is dan ook vrij van socialezekerheidsbijdragen. Indien de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

Maximumbedragen per gelegenheid

Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas

  • 40 euro per werknemer + 40 euro per kind ten laste

Huwelijk of wettelijke samenwoning

  • 245 euro

Pensioen en vervroegd pensioen (niet in geval van SWT)

  • 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en maximum van 1.000 euro en een minimum anciënniteit van 3 jaar

Anciënniteit in het bedrijf

  • 25 jaar = 1 maal bedrag van het bruto belastbaar maandinkomen
  • 35 jaar = 2 maal bedrag van het bruto belastbaar maandinkomen