• nl
Taalkeuze

Bedrijfswagen van een flexi-jobber: binnenkort ook vrijgesteld?

Categorie: Sociaal   Datum: 8/07/2016

De ministerraad heeft op 30 juni 2016 een ontwerp goedgekeurd dat de wet diverse bepalingen inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomsten aanpast.

De wet diverse bepalingen stelt dat de “bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst” vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en belastingen. De wet verduidelijkt dat met die “bezoldigingen” wordt bedoeld het basisloon, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie en waarop de gewone sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Bijgevolg vallen bedrijfsvoertuigen uit de boot. Immers, op bedrijfsvoertuigen zijn specifieke RSZ-regels van toepassing.

Om hier een einde aan te maken en de bedrijfsvoertuigen van flexi-jobbers alsnog te kunnen vrijstellen, wordt de wet (opnieuw) aangepast.

De inwerkingtreding wordt voorzien op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016.

Bron: