• nl
Taalkeuze

Bedrijfswagens: CO2-coŽfficiŽnt voortaan vroeger bekend

Categorie: Fiscaal   Datum: 3/01/2014

Het voordeel alle aard dat voortvloeit uit het privé gebruik van bedrijfswagens wordt berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7de van de cataloguswaarde van het voertuig. Deze CO2-coëfficient wordt berekend, rekening houdend met een CO2 referentie-uitstoot die jaarlijks vastgesteld wordt op basis van een welbepaalde referteperiode. Waar voorheen de referteperiode samenviel met een fiscaal inkomstenjaar, wordt vanaf 1 januari 2014 de CO2 referentie-uitstoot  vastgesteld over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.

De verschuiving van de referteperiode zorgt ervoor dat de nieuwe CO2 referentie-uitstoot elk jaar tijdig bekend is en herberekeningen voorkomen worden (zie Nieuwsflash 31 oktober 2013).

Voor inkomstenjaar 2014 wordt de publicatie van de CO2 referentie-uitstoot cfr. de berichtgeving van de fiscale administraties verwacht tegen midden februari 2014. 

Bron:

  • Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013, 103992.