• nl
Taalkeuze

Begrotingsakkoord zorgt voor verlaging van de loonlasten in 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 5/07/2013

Om de federale begroting van 2014 op het spoor te houden heeft de regering enkele maatregelen genomen die reeds waren aangekondigd in het begrotingsakkoord. We lichten de voornaamste maatregelen op sociaalrechtelijk vlak voor u toe.

Loonlastenverlaging KMO

In het begrotingsakkoord werd een minimumbelasting voor ondernemingen voorzien. Van de door deze nieuwe maatregel gegenereerde belastingen wil de regering 50 miljoen EUR gebruiken om een loonlastenverlaging voor KMO’s uit te voeren. De lastenverlaging die men wil bewerkstelligen via een verhoogde en/of versoepelde vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, zou toegepast worden vanaf 1 januari 2014. 

Dienstencheques

Dienstencheques worden vanaf 2014 duurder. In plaats van 8,50 EUR per cheque zal de gebruiker 9 EUR per cheque betalen. Een stijging van ongeveer 6 %.

Ook de fiscale aftrekbaarheid ondergaat een wijziging. De fiscale aftrek van 30% wordt beperkt tot 150 cheques per persoon per jaar.

Rekening houdend met een aftrek van 30 % en in de veronderstelling dat er 150 cheques per persoon per jaar worden toegekend, zal vanaf 2014 de werkelijke kostprijs van een cheque 6,30 EUR bedragen.

Bron: