• nl
Taalkeuze

Belastbaar voordeel bedrijfswagens - referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2017 bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 9/12/2016

Het Belgisch Staatsblad van 5 december 2016 publiceerde de referentie-CO2-uitstoot voor 2017 voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.
Voor inkomstenjaar 2017 wordt de referentie-CO2-uitstoot als volgt vastgesteld:

  • Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 105 g/km (voorheen: 107 g/km);
  • Voertuigen met een dieselmotor: 87 g/km (voorheen: 89 g/km).

De verlaging van de referentie-CO2-uitstoot heeft tot gevolg dat het voordeel alle aard verhoogt vanaf 1 januari 2017.
Deze nieuwe referentiewaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Met onze tool ‘bedrijfswagens’ berekent u op een snelle en eenvoudige wijze het voordeel van alle aard ingevolge het privé gebruik van de bedrijfswagen. De berekeningstool wordt geactualiseerd met de nieuwe referentiewaarden en zal ter beschikking gesteld worden van zodra het jaarlijks minimumbedrag bekend is.

U kan de tool terugvinden via my.easypay-group.com > Mijn Online toepassingen

Bron:

  • Koninklijk besluit van 24 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 5 december 2016, 79622.