• nl
Taalkeuze

Beperkte wijzigingen aan First stage

Datum: 19/07/2018

Sinds 1 januari 2017 kan u een laag- of middengeschoolde jongere in uw bedrijf een eerste werkervaring aanbieden door het volgen van een First stage. Door het doorlopen van een praktijkopleiding kan de werknemer zijn vaardigheden uitbreiden.

De First stage wordt vastgelegd in een stageovereenkomst tussen uw bedrijf, de stagiair en Actiris.

Hier zetten we kort nog even de belangrijkste punten op een rijtje.

Wie komt in aanmerking voor een First stage?

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • Jonger zijn dan 30 jaar;
  • Maximum een diploma van secundair onderwijs hebben;
  • Als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn vanaf min. 78 dagen na de studies;
  • Geen beroepservaring van meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben;
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.

Hoe wordt de First stage vergoed?

U betaalt aan de stagiair een maandelijkse vergoeding van 200 EUR bruto en een uitkering van max. 26,82 EUR bruto per dag.

Vanaf 1 juni 2018 is er een cumulatie mogelijk met het leefloon of de sociale bijstand.

Bron:

  • Ordonnantie van 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, BS 20 juni 2018.