• nl
Taalkeuze

Beroepsinlevingsovereenkomsten nu ook verplicht in DmfA

Categorie: RSZ   Datum: 8/03/2013

Een Koninklijk Besluit maakt eindelijk officieel wat al sinds jaren in de praktijk wordt toegepast: personen met een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO’s) worden vanaf 1 januari 2013 onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen, zij het weliswaar beperkt.

De BIO’s worden namelijk gelijkgesteld met leerlingen. Leerlingen zijn tot 31 december van het jaar waarin ze 18 worden beperkt onderworpen aan de RSZ-bijdragen. Men betaalt bijdragen voor het stelsel van de jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 worden, is men onderworpen aan alle RSZ-bijdragen.  

De onderwerping heeft onder meer tot gevolg dat deze personen moeten worden aangegeven aan de DmfA, maar zoals reeds gezegd, gebeurde dit in de praktijk al langer.

Hetzelfde geldt voor de jongeren die worden tewerkgesteld met een inpassings- of opleidingsovereenkomst. Ook zij worden voortaan gelijkgesteld met leerlingen.

Op 1 januari 2013 trad ook een ander Koninklijk Besluit in werking dat bovenstaande overeenkomsten onderwerpt aan de DIMONA aangifte (zie ook Nieuwsflash van 1 februari 2013). Voor de BIO’s was dit reeds in de praktijk het geval. 

Bron: 

  • KB 11 februari 2013 tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 18 februari 2013, 9203.
  • KB 14 januari 2013 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, BS 24 januari 2013, 3196.