• nl
Taalkeuze

Betaald educatief verlof - Schooljaar 2013-2014

Categorie: Sociaal   Datum: 23/08/2013

De Nationale Arbeidsraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit inzake het betaald educatief verlof goedgekeurd. Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad delen wij u hierbij reeds mee dat volgende nieuwigheden worden voorzien:

  • Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt begrensd tot 2.760 EUR (voorheen 2.706 EUR);
  • Het uurforfait voor diezelfde terugbetaling wordt beperkt tot 22,09 EUR (voorheen 21,65 EUR);
  • De werkgeversbijdrage vanaf het vierde kwartaal 2013 t.e.m. het derde kwartaal 2014 blijft 0,04%. Vanaf het vierde kwartaal 2014 wordt dit vastgesteld op 0,05%.

Bron :