• nl
Taalkeuze

Betaald educatief verlof 2017-2018: loongrens bepaald onder voorbehoud

Categorie: Sociaal   Datum: 6/10/2017

Op de ministerraad van 29 september 2017 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd wat betreft de loongrens educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018. 

Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt verhoogd tot 2.871 EUR (schooljaar 2016-2017: 2.815 EUR).

De loongrens voor betaald educatief verlof is nog steeds een federale aangelegenheid en geldt dus voor alle gewesten.

Let wel, bovenstaand grensbedrag is nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.