• nl
Taalkeuze

Betaald educatief verlof in WalloniŽ: publicatie in BS

Categorie: Sociaal   Datum: 28/10/2016

In het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2016 werd het forfait voor terugbetaling van het educatief verlof in Wallonië gepubliceerd. Hierdoor wordt voor het schooljaar 2014-2015 het forfait van 21,30 EUR per uur officieel bevestigd.

Dit betekent dat het forfait in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel 21,30 EUR bedraagt en dus in het hele land hetzelfde is.

Bron:

  • Besluit van de Waalse Regering van 29 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 17 oktober 2016, 70208.