• nl
Taalkeuze

Betaalt de werkgever binnenkort 10% van ziekte-uitkering bij werkverwijdering?

Categorie: Sociaal   Datum: 4/11/2016

Werkverwijdering bij zwangerschap gaat werkgever geld kosten!

Werkverwijdering (niet: zwangerschapsverlof) is een specifiek stelsel waarbij zwangere vrouwen beschermd moeten worden tegen bepaalde risico’s op het werk zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bepaalde chemische stoffen.

Maggie De Block: "Er zou eerst en vooral moeten gekeken worden of aangepast werk mogelijk is, bijvoorbeeld weg van de risicovolle stoffen. In de praktijk wordt te gemakkelijk een beroep gedaan op een uitkering en worden vrouwen tegen hun zin thuis gezet."

De werkgever zal in de toekomst 10% van de uitkeringen moeten betalen. Doel is de werkgevers te stimuleren om na te gaan welke taak de zwangere vrouw wel nog kan uitvoeren binnen het bedrijf.

Idem voor langdurig zieken?

Op heden betalen werkgevers enkel gedurende de eerste maand arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon. Duurt de ziekte langer, dan valt de werknemer volledig ten laste van de ziekteverzekering.
Uit verschillende persartikels blijkt dat Minister De Block voorstelt om werkgevers tussen de tweede en zevende maand ziekte een deel van de ziekte-uitkering te laten betalen. De tussenkomst wordt berekend via een gecompliceerde methode, maar het eindresultaat komt uit op een tussenkomst ten belope van ongeveer 10 procent van de ziekte-uitkering.

Let wel, dit betreft slechts een voorstel van het kabinet De Block dat nog door de regering moet worden goedgekeurd.

Bron: