• nl
Taalkeuze

Betaalt u nog loon uit in cash?

Categorie: Sociaal   Datum: 2/09/2016

Bij deze wensen wij u eraan te herinneren dat het vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk is om loon uit te betalen in cash, tenzij uw sector maatregelen heeft genomen om dit alsnog te voorzien.

De sectoren hebben immers nog tot en met 30 september 2016 de tijd om de bestaande akkoorden of gebruiken kenbaar te maken bij de voorzitter van het paritair comité. Daarna wordt een termijn voorzien van 6 maanden (dus tot 1 april 2017) waarbinnen de sectorale akkoorden en/of gebruiken, betwist, verworpen of opgezegd kunnen worden.

Bij betwisting, verwerping of opzegging is de uitbetaling van loon van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van deze betwisting, verwerping of opzegging op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Zie ook Nieuwsflash van 5 juni 2015 en van 2 oktober 2015 en 22 januari 2016.

Bron:

  • Wet van 23 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 1 oktober 2015, 61543.