• nl
Taalkeuze

Betaling van overuren in de openbare sector vanaf begin 2014

Categorie: Overheid   Datum: 1/03/2013

Op de ministerraad van 22 februari 2013 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de betaling van overuren in plaats van inhaalrust in de overheidssector mogelijk maakt. Deze mogelijkheid zou gelden voor overuren voor onvoorziene omstandigheden die dringende maatregelen vragen. Het voorontwerp kadert in de beslissing van de ministerraad van 6 juli 2012 om de toelagen in de overheidssector te harmoniseren. De maatregel die begin 2014 van kracht wordt, wordt nu ingeschreven in de wet van 14 december 2000.

Bron: 

  • Ministerraad 22 februari 2013 – www.presscenter.org 
  • Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector