• nl
Taalkeuze

Betere inning van 8,86% voor het sectoraal pensioenplan

Categorie: RSZ   Datum: 1/08/2014

In onze Nieuwsflash van 4 januari 2013 werd u reeds geïnformeerd dat de inrichter van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel de debiteur wordt van de bijzondere RSZ-bijdrage. Zo is de sector altijd verantwoordelijk voor de betaling van de bijdrage in plaats van de werkgever.

Aan de sectorale inrichters wordt hierbij de keuze gegeven tussen 2 manieren om de inning van de bijzondere bijdrage te organiseren:

  • ofwel int de sector zelf de bijdrage bij de werkgevers. De sector zorgt voor de afhouding van de bijzondere bijdrage en stort deze bijdrage aan de RSZ;
  • ofwel sluit de sector een overeenkomst met de RSZ. Deze int de bijdrage bij de werkgever en houdt namens de sectorale inrichter de bijzondere bijdrage in, en stort vervolgens het saldo door.

De datum van inwerkingtreding diende nog te worden bepaald bij KB. Dit is nu gebeurd met het KB van 13 juli 2014 dat de inwerkingtreding (retroactief) vastlegt op 1 januari 2014 voor het geheel van de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Bronnen:

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012, BS 29 juli 2014, 56043.
  • Programmawet (1) van 27 december 2012, BS 31 december 2012, 8860, artikel 72.