• nl
Taalkeuze

Biedt u een aanvullend pensioen aan uw werknemers aan? Dan wijzigt er binnenkort heel wat

Datum: 19/07/2018

Het aantal werkgevers dat een aanvullend pensioen toekent aan de werknemer, neemt gestaag toe. Deze pensioenopbouw via de tweede pensioenpijler wordt op heden aangepast door de omzetting van een Europese richtlijn 2014/50/EU.

Hiermee beoogt men de mobiliteit van de werknemers tussen de lidstaten te verbeteren. Daarnaast wenst men in een uitbreiding van de aanvullende pensioenrechten te voorzien.

Opgepast met uitsluitingen in uw pensioenreglement!

In uw pensioenreglement kon u voorzien om bepaalde categorieën van werknemers uit te sluiten.

U kon onder meer het volgende bepalen:

  • Verwerven recht op aansluiting vanaf de leeftijd van 25 jaar;
  • Verwerven van pensioenrechten na één jaar aangesloten te zijn bij de groepsverzekering;
  • Een combinatie van twee bovenvermelde situaties.

Indien u in uw pensioenreglement voorzag in één van bovenvermelde uitzonderingen, lees dan zeker verder!

Vanaf 1 januari 2019 zullen alle werknemers onmiddellijk aangesloten worden bij het aanvullend pensioenplan, dit onafhankelijk van hun leeftijd. Ze zullen ook onmiddellijk pensioenrechten opbouwen.

Wat bij laag bedrag opgebouwde reserves en uit dienst?

Vanaf 1 januari 2019 worden uw werknemers onmiddellijk aangesloten bij het aanvullend pensioen. Dit kan ertoe resulteren dat bepaalde werknemers heel kleine bedragen opgebouwd hebben qua reserve het ogenblik dat ze uit dienst gaan.

De wetgeving voorziet nu dat u als werkgever de mogelijkheid heeft om in uw pensioenreglement of pensioenovereenkomst te voorzien dat, indien op de datum van uittreding het bedrag van de verworven reserves niet hoger is dan 150 EUR, het bedrag bij de pensioeninstelling zal blijven zonder wijziging van de pensioentoezegging.

Hierdoor vermijdt u een zware administratieve last.

Bron:

  • Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/ EUR van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, BS 5 juli 2018.