• nl
Taalkeuze

Bijverdienen als gepensioneerde werknemer: nieuwe grensbedragen vanaf 1 januari 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 1/01/2016

De Nieuwsflash van 30 januari 2015 zette voor u reeds de regels uiteen over het combineren van een pensioenbijdrage met beroepsinkomsten.

Bij Ministerieel besluit van 21 december 2015 werden de inkomstengrenzen waaraan personen die een rust- of overlevingspensioen genieten zich vanaf 1 januari 2016 moeten houden als volgt aangepast:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde is 65 jaar OF  loopbaan van 45 jaar of meer en ontvangt rustpensioen
Werknemer, ambtenaar of mandaat neen 7.797 EUR 18.154 EUR 22.521 EUR Geen beperking
ja 11.696 EUR 22.693 EUR 27.394 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige) neen 6.238 EUR 14.523 EUR 18.017 EUR Geen beperking
ja 9.357 EUR 18.154 EUR 21.916 EUR Geen beperking

Bron:

  • Ministerieel besluit van 21 december 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in art. 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 28 december 2015