• nl
Taalkeuze

Bijverdienen als gepensioneerde werknemer wordt versoepeld

Categorie: Sociaal   Datum: 30/01/2015

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorzag al in een versoepeling van de cumulatie van beroepsinkomsten of sociale vergoedingen met een pensioen in het werknemersstelsel.

Het KB van 20 januari 2015 voert deze aangekondigde wijzigingen nu retroactief in voor inkomsten ontvangen vanaf 1 januari 2015.

Onbeperkte cumul tussen beroepsinkomsten of sociale vergoedingen met pensioen in werknemersstelsel

Voor de inkomsten ontvangen vanaf 1 januari 2015 is er een onbeperkte cumul mogelijk tussen de beroepsinkomsten en de pensioenbijdragen indien:

 • de gepensioneerde een loopbaan van 45 jaar heeft (maar is nog geen 65 jaar)
  Deze loopbaanvoorwaarde moet vervuld zijn op de ingangsdatum van het eerste Belgische rustpensioen van de pensioengerechtigde.
 • de gepensioneerde 65 jaar wordt tijdens het lopende kalenderjaar
  Hier wordt geen enkele loopbaanvoorwaarde gesteld en de leeftijdsvoorwaarde dient ook niet vervuld te zijn op het ogenblik van de oppensioenstelling.
  Bijvoorbeeld: iemand die op 64 jaar op pensioen gaat, kan vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt, onbeperkt bijverdienen.

Volgende categorieën komen niet in aanmerking voor een onbeperkte cumul:

 • overlevingspensioen;
 • gezinspensioen.

Proportionele sanctie

Indien de hogergenoemde voorwaarden voor een onbeperkte cumul tussen beroepsinkomsten of ociale vergoedingen met pensioen in het werknemersstelsel niet vervuld zijn, gelden de inkomstengrenzen inzake toegelaten arbeid bij pensionering wel.

Het pensioen wordt evenredig verminderd met het percentage van overschrijding, zelfs in geval van een overschrijding van het grensbedrag met 25 % of meer. Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25 % of meer wordt vastgesteld.

Personen die niet voldoen aan de voorwaarden voor onbeperkte cumul, die genieten van een overlevingspensioen of een gezinspensioen, moeten zich aan de hieronder vermelde grensbedragen houden:

Grensbedrag voor activiteit als Kinder-last Gepensioneerde is jonger dan de normale pensioenleeftijd Gepensioneerde is jonger dan 65 jaar en heeft enkel overlevingspensioen Gepensioneerde heeft de normale pensioenleeftijd bereikt Gepensioneerde is 65 jaar en heeft loopbaan van 42 jaar of meer
Werknemer, ambtenaar of mandaat Neen 7.793,00 EUR 18.144,00 EUR 22.509,00 EUR Geen beperking
Ja 11.689,00 EUR 22.680,00 EUR 27.379,00 EUR Geen beperking
Zelfstandige (of mix werknemer – zelfstandige) Neen 6.234,00 EUR 14.515,00 EUR 18.007,00 EUR Geen beperking
Ja 9.351,00 EUR 18.144,00 EUR 21.903,00 EUR Geen beperking

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “pensioen inkomensgrenzen arbeid” steeds raadplegen via onze website https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/key_figures/.

Bron: 

 • KB 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust-en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 januari 2015, 6123.