• nl
Taalkeuze

Binnenkort bijkomende voorwaarde voor Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers?

Categorie: Sociaal   Datum: 28/07/2017

Sinds de zesde staatshervorming kunnen de Gewesten voorzien in een eigen tewerkstellingsbeleid. De concrete uitwerking hiervan is op verschillende snelheden gebeurd.

Vlaanderen heeft als eerste regio het heft in handen genomen. Vanaf 1 juli 2016 heeft Vlaanderen een eigen doelgroepenbeleid uitgewerkt dat gesteund is op de volgende 3 pijlers:

  • Jongeren;
  • Ouderen;
  • Personen met een arbeidshandicap.

Eén jaar na inwerkingtreding van deze Vlaamse maatregelen nopen deze de eerste wetgevende aanpassingen.

Op heden stelt men evenwel vast dat bepaalde werkgevers met hun oudere werknemers een arbeidsovereenkomst sluiten waarbij deze werknemers al dan niet hun volledig loon ontvangen zonder dat betrokken werknemers nog effectief prestaties hoeven te leveren.
Op heden opent de ‘tewerkstelling’ van bovenvermelde werknemers nog het recht op de RSZ-vermindering oudere werknemers.

Het voorontwerp van decreet wil hierin verandering brengen door het toevoegen van een bijkomende voorwaarde om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering oudere werknemers.
De Vlaamse RSZ-vermindering oudere werknemers zal in de toekomst niet meer toegekend worden als de oudere werknemers in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties leveren, behalve indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is omwille van de wettige schorsingsgronden die opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomstenwet (bijvoorbeeld jaarlijkse vakantie, ziekte,..) of bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

Bron:

  • Voorontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002