• nl
Taalkeuze

Binnenkort geldboete bij niet gebruiken van het geregistreerd kassasysteem en niet uitreiken van een kasticket in horeca?

Categorie: Sociaal   Datum: 3/02/2017

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de btw op kasticketten in de horecasector.

Hierover wordt het volgende gemeld:

“Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 9 juli 2012 dat onder meer de boete bepaalt voor het niet houden van een geregistreerd kassasysteem en het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket.
Het is voor ondernemingen in de horecasector verplicht om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken. Het ontwerp verduidelijkt de omstandigheden waarin een boete kan worden opgelegd wat het bezit en het gebruik van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector betreft:

 • het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan de gestelde voorwaarden:
  • 1ste overtreding: 1.500 EUR
  • 2de overtreding: 3.000 EUR
  • volgende overtredingen: 5.000 EUR
 • het niet naleven van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 50 EUR per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (max. 500 EUR)
  • 2de overtreding: 125 EUR (max. 1.250 EUR)
  • volgende overtredingen: 250 EUR (max. 5.000 EUR)
 • het niet naleven van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: louter toevallig 25 EUR per kasticket, rekening of ontvangstbewijs (min. 50 EUR, max. 250 EUR)
  • overige: 50 EUR (max. 500 EUR)
  • 2de overtreding: 125 EUR (max. 1.250 EUR)
  • volgende overtredingen: 250 EUR (max. 5.000 EUR)
 • het gebruik van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs:
  • 1ste overtreding: 1.000 EUR
  • 2de overtreding: 2.000 EUR
  • volgende overtredingen: 3.000 EUR
 • gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker:
  • 1ste overtreding: 500 EUR
  • 2de overtreding: 2.000 EUR
  • volgende overtredingen: 3.000 EUR
 • overtredingen van verplichtingen die door de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers:
  • 1ste overtreding: 1.000 EUR
  • volgende overtredingen: 2.000 EUR"

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Bron:

 • Ministerraad.