• nl
Taalkeuze

Binnenkort gelegenheidswerknemers in begrafenissector?

Categorie: Sociaal   Datum: 7/07/2017

Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude De Backer heeft zijn plan voor Eerlijke concurrentie in de begrafenissector voorgesteld.

In dit plan wordt het statuut van gelegenheidswerknemer in de begrafenissector naar voren geschoven. Dit statuut zou deels geïnspireerd worden op de bestaande statuten van gelegenheidsarbeid zoals die bestaan in de horeca en de land- en tuinbouw.
Om toepassing te kunnen maken van dit statuut zou onder meer een verplichte dagdimona moeten gebeuren. Het plan voorziet daarnaast in een aantal maatregelen gericht op de verhoging van de transparantie en het bevorderen van de strijd tegen de illegale tewerkstelling en schijnzelfstandigheid.

Bron: