• nl
Taalkeuze

Binnenlandse verblijfskosten: aanpassing bedragen vanaf 1 juli 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 16/06/2017

Voor de werknemers uit de privésector worden voor arbeidsprestaties buiten de onderneming binnen België volgende maximale forfaitaire kostenvergoedingen voor maaltijden en een eventueel nachtverblijf aanvaard. Dit zijn dezelfde bedragen als deze die worden toegekend aan de rijksambtenaren.

Bedragen geldend vanaf 01.07.2017:

Regels overheidssector Regels privésector Bedragen
Niveau A4 en A5
Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding
Directie  
Reis per kalenderdag:
 • van meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur*
 • van 8 uur en meer
 
 • ontbijt
 • middagmaal/avondmaal
 
3,98 EUR
19,99 EUR
Toeslag wegens nachtverblijf
 • met kosten (incl. avondmaal en ontbijt)
 • kosteloos
 
 • totaal:
 • overnachting:
 
45,54 EUR
23,97 EUR
Niveau A1 tot A3
Leden van de cel beleidsvoorbereiding
Hoger kader  
Reis per kalenderdag:
 • van meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur*
 • van 8 uur en meer
 
 • ontbijt
 • middagmaal/avondmaal
 
3,98 EUR
16,76 EUR
Toeslag wegens nachtverblijf
 • met kosten (incl. avondmaal en ontbijt)
 • kosteloos
 
 • totaal:
 • overnachting:
 
42,35 EUR
20,78 EUR
Niveau B – C – D Gewone werknemers  
Reis per kalenderdag:
 • van meer dan 5 uur tot minder dan 8 uur*
 • van 8 uur en meer
 
 • ontbijt
 • middagmaal/avondmaal
 
3,98 EUR
13,57 EUR
Toeslag wegens nachtverblijf
 • met kosten (incl. avondmaal en ontbijt)
 • kosteloos
 
 • totaal:
 • overnachting:
 
39,17 EUR
17,58 EUR

Sinds enkele jaren mogen voor alle werknemers – ongeacht hun functie of niveau – de bedragen die voorzien zijn voor directieleden worden toegekend.