• nl
Taalkeuze

Blik op de tewerkstelling in de overheid: what's new?

Categorie: Opleiding   Datum: 20/10/2017

Graag kondigen wij - in navolging van onze eerste succesvolle sessie in het voorjaar - opnieuw een uiteenzetting aan specifiek voor alle HRM-actoren binnen overheidsinstanties. In afwachting van het decreet lokaal bestuur staat de wereld voor lokale besturen immers niet stil.

Zo heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 86/2017 van 6 juli 2017 de discussie omtrent de ontslagmotivering van contractanten in de publieke sector, meer bepaald de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, opnieuw leven in geblazen. Daar waar het Hof van Cassatie op 12 oktober 2015 eindelijk een streep leek te hebben getrokken onder dit gevoelige item, lijken de kansen weer helemaal gekeerd.

Tevens zorgt de Wet Peeters (het zogenaamde werkbaar en wendbaar werk) met ingang van 1 oktober 2017 voor een vereenvoudiging van de formaliteiten bij deeltijds werken. Een vereenvoudiging die vóór 1 april 2018 wel eerst een aanpassing van het arbeidsreglement noodzaakt.

De Vlaamse Regering zit daarnaast ook zeker niet stil, en keurde eind september nog het definitief besluit van de wijzigingen inzake het zorgkrediet goed. Wat werd hier nu concreet beslist?

Naast bovenstaande topics willen wij gedurende deze sessie inspelen op een aantal tendensen die niet noodzakelijk nieuw zijn, maar waar in de praktijk heel wat onzekerheid leeft en zich alleszins veel foute toepassingen voordoen. Zo bieden we u nog eens een overzicht van de diverse schorsingsgronden binnen het arbeidsovereenkomstenrecht en de gevolgen in de praktijk. Bovendien worden vele besturen op dit ogenblik afgeschrikt door verhalen rond Audit Vlaanderen, zeker als het een audit rond personeelsaangelegenheden betreft. De focus ligt dan op contracten van bepaalde duuropeenvolgende contractenvervangingsovereenkomstende wijzen van beëindiging en hoe dit allemaal te rijmen valt met de lokale rechtspositieregeling.

Tot slot willen we de deelnemers ook de kans geven om ons op voorhand vragen te stellen. In samenspraak met de lesgever bekijken we of de vragen mee kunnen verwerkt worden tijdens de opleiding. In elk geval garanderen we dat elke vraag (achteraf) zal beantwoord worden.

Ons doelpubliek bij deze opleiding zijn alle HRM-actoren bij lokale overheden. Gezien de regelgeving en heel wat praktijkervaring ook van toepassing is op andere overheden, zijn ook deze deelnemers van harte welkom.

Dhr. Patrick Van den AbbeelSenior adviseur – CC JOPB – CC Consult, licht de onderwerpen voor u graag nader toe.

Schrijf u nu alvast in voor de opleiding "Blik op tewerkstelling in de overheid: what's new?"