• nl
Taalkeuze

Boete wegens kennelijk onredelijk ontslag is belastbaar

Categorie: Fiscaal   Datum: 24/07/2015

De fiscale administratie heeft een standpunt ingenomen voor wat betreft het fiscaal regime van de in de CAO nr. 109 voorziene burgerlijke boete en de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

De burgerlijke boete en de schadevergoeding worden als belastbare bezoldigingen beschouwd. 

Deze vergoedingen worden bijgevolg onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

Bron: 

  • Antwoord van de Algemene administratie van de Fiscaliteit, 701.408;
  • Artikel 31, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92);
  • CAO nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het ontslag.