• nl
Taalkeuze

CAO NAR nr. 43 (GGMMI) en 50 (jeugdlonen) geactualiseerd

Categorie: Sociaal   Datum: 5/06/2015

Sinds 2015 zijn de degressieve jeugdlonen afgeschaft voor jongeren vanaf 18 jaar die werken met een arbeidsovereenkomst. De afschaffing geldt niet voor studenten en jongeren die werken in het kader van alternerend leren. 

Deze afschaffing is gebeurd in verschillende fasen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de Nieuwsflashen van 12 april 2013 en 13 december 2013.

Omdat er in de CAO’s van de NAR (nr. 43 gaat over het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, nr. 50 gaat over het GGMMI voor jongeren onder de 21 jaar) nog verwezen werd naar regelgeving die nu niet meer bestaat, heeft men de puntjes op de “i” gezet en heeft men deze CAO’s nu geactualiseerd.

Inhoudelijk (en dus in de praktijk) is er niets gewijzigd. 

Bron: 

  • CAO nr. 43 quater decies van 26 mei 2015 (tot wijziging van de CAO nr. 43 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen), www.cnt-nar.be.
  • CAO nr. 50 ter van 26 mei 2015 (tot wijziging van de CAO nr. 50 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar), www.cnt-nar.be.