• nl
Taalkeuze

CAO nr. 105 NAR: SWT mindervalide werknemers - verlenging voor 2013-2014

Categorie: Sociaal   Datum: 12/04/2013

Op de zitting van 28 maart 2013 werden door de Nationale Arbeidsraad 6 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten, waaronder CAO nr. 105 NAR. 

CAO nr. 105 NAR voorziet in een verlenging voor 2013-2014 van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor ontslagen werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar en ouder zijn en een beroepsverleden van minstens 35 jaar hebben op voorwaarde dat zij:

  • Ofwel het statuut van mindervalide werknemer erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • Ofwel werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.

CAO nr. 105 NAR treedt in werking vanaf 1 januari 2013 voor regelingen van werkloosheid met bedrijfstoeslag die ingaan vanaf 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. 

Bron:

  • CAO nr. 105 NAR van 28 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen.