• nl
Taalkeuze

Calculator FOREM staat online

Categorie: Sociaal   Datum: 30/06/2017

FOREM stelt op haar website een calculator beschikbaar die toelaat om na te gaan voor welke tewerkstellingsmaatregel men in aanmerking komt. Een werkgever kan via deze weg bv. natrekken of een kandidaat-werknemer al dan niet recht geeft op een werkuitkering of hoe lang zijn werknemer nog recht geeft op een tewerkstellingsmaatregel. Werkzoekenden kunnen opzoeken met welke tewerkstellingsmaatregel ze een werkgever kunnen verleiden hen aan te werven.