• nl
Taalkeuze

Cashloon in bepaalde sectoren nog toegelaten

Categorie: Sociaal   Datum: 16/09/2016

Uit onze voorgaande Nieuwsflashes (cf. Nieuwsflashes van 2 september 2016, 22 januari 2016, 2 oktober 2015 en 5 juni 2015) heeft u ongetwijfeld onthouden dat het vanaf 1 oktober 2016 niet meer mogelijk is om loon uit te betalen in de vorm van chartaal geld (cash).

Van dit verbod kan worden afgeweken indien een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dit toelaten.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO) wordt een overzicht bijgehouden van de sectoren waarin een afwijking mogelijk is.

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=44677

Indien u een (gedeeltelijke) betaling van het loon in cash overweegt, is het aan te raden om op bovenvermelde website na te gaan of dit in uw betrokken sector is toegelaten.

Bron:

  • Website FOD WASO, http://www.werk.belgie.be, Thema's > Verloning > Loonbescherming > Uitbetaling in geld > Uitbetaling van hand tot hand